GDPR auditas, atitikties dokumentai ir konsultacijos duomenų apsaugos teisės srityje

Atliekama konkrečios organizacijos veiksmų, susijusių su asmens duomenų apsauga, analizė. Teikiami pasiūlymai, padėsiantys užtikrinti atitikimą reglamento reikalavimams; vykdomos individualios konsultacijos rūpimais klausimais.

Plačiau

Mokymai organizacijoms

Iš anksto suderintų klausimų pagrindu parengiama konkrečios organizacijos mokymams skirta programa. Mokymų metu ne tik atsakoma į dalyviams aktualius klausimus, tačiau diskutuojama, analizuojamos situacijos, teikiami pasiūlymai.

Plačiau

Išorinės duomenų apsaugos pareigūno paslaugos

Organizacijai gali būti paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, bendrausiantis su Asmens duomenų inspekcija bei organizacijoje paksirtu kontaktiniu asmeniu.

Plačiau

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas yra nauja procedūra, kurią įvedė Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Šios procedūros tikslas – užtikrinti, kad būtų laikomasi atskaitomybės principo bei kitų BDAR reikalavimų.

Plačiau

Vaizdo stebėjimo dokumentacijos rengimas

2020 m. Sausio 29 d. Europos duomenų apsaugos valdyba priėmė gaires dėl asmens duomenų tvarkymo naudojant vaizdo įrašymo įrenginius. Šiose gairėse bendrovėms numatyta nauja pareiga detaliai dokumentuoti visas įdiegtas vaizdo stebėjimo kameras.

Plačiau