GDPR auditas, atitikties dokumentai ir konsultacijos duomenų apsaugos teisės srityje

Atliekama konkrečios organizacijos veiksmų, susijusių su asmens duomenų apsauga, analizė. Teikiami pasiūlymai, padėsiantys užtikrinti atitikimą reglamento reikalavimams; vykdomos individualios konsultacijos rūpimais klausimais.

Plačiau

Mokymai organizacijoms

Iš anksto suderintų klausimų pagrindu parengiama konkrečios organizacijos mokymams skirta programa. Mokymų metu ne tik atsakoma į dalyviams aktualius klausimus, tačiau diskutuojama, analizuojamos situacijos, teikiami pasiūlymai.

Plačiau

Išorinės duomenų apsaugos pareigūno paslaugos

Organizacijai gali būti paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, bendrausiantis su Asmens duomenų inspekcija bei organizacijoje paksirtu kontaktiniu asmeniu.

Plačiau