Poveikio duomenų apsaugai vertinimas yra nauja procedūra, kurią įvedė Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Šios procedūros tikslas – užtikrinti, kad būtų laikomasi atskaitomybės principo bei kitų BDAR reikalavimų. Daugiau informacijos apie poveikio duomenų apsaugai vertinimą bei atvejus, kuomet ši procedūra yra privaloma, galite rasti paspaudę ant šios nuorodos. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo metu yra analizuojama konkreti duomenų tvarkymo priemonė – nustatoma ar ši priemonė kelia dideles rizikas fizinių asmenų teisėms ir laisvėms bei pateikiamos rekomendacijos, kaip sumažinti nustatytas rizikas, o jei priemonių rizikai sumažinti nėra – rekomenduojamos išankstinės konsultacijos su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. Mūsų pagalba atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą apima:

  • Pirminę neatlygintiną konsultaciją, ar Jums reikalinga atlikti poveikio duomenų apsauga vertinimą;
  • jei nustatomas tokio vertinimo poreikis, pateikiame Jums pasiūlymą, kurį galite aptarti su mūsų komanda;
  • parengiame specialų klausimyną poveikio vertinimui atlikti;
  • jei yra galimybė, susipažįstame gyvai su vertinama asmens duomenų tvarkymo priemone;
  • surinktos informacijos pagrindu, atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimą;
  • poveikio duomenų apsaugai vertinimo rezultatas – poveikio duomenų apsaugai vertinimo aktas su rizikų mažinimo arba išankstinių konsultacijų su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija rekomendacijomis;

Susiekite su mumis dėl neatlygintinos konsultacijos, užpildydami dešinėje šio puslapio pusėje esančią formą.

Klientai

Susisiekite