Sutikimas tvarkyti asmens duomenis įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui

2018 m. gegužės 25 d. įsigalios naujasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), pakeisiantis direktyvą 95/46/EB, kuris nustato griežtesnius reikalavimus asmens duomenų tvarkymui. Pagrindai, kuriems esant, bus leidžiama tvarkyti asmens duomenis įsigaliojus BDAR patys savaime mažai kuo skiriasi nuo šiuo metu galiojančių ir direktyvoje 95/46/EB numatytų pagrindų. Vienas iš kelių dažniausiai naudojamų pagrindų yra, ir…

Read more

Ką daryti su seniau gautais sutikimais prieš įsigaliojant Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui

Nors daugumai duomenų valdytojų yra aišku, kad Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įsigaliojimas įneš pokyčių į tai, kaip turės būti gaunami duomenų subjektų sutikimai po jo įsigaliojimo, daugumai yra neaišku, ką daryti su tais asmenimis, kurių sutikimas tvarkyti duomenis jau yra gautas, t.y. ar bus privaloma iš naujo gauti sutikimus duomenų tvarkymui, ar…

Read more

Ką derėtų žinoti apie duomenų apsaugos pareigūną

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) viena iš „naujovių“ yra duomenų apsaugos pareigūnas. Visų pirma verta paminėti, kad tai nėra visiška naujovė. Duomenų apsaugos direktyva numato ES valstybėms narėms galimybę supaprastinti reikalavimą pranešti apie duomenų tvarkymą priežiūros institucijai arba atleisti nuo jo, kai duomenų valdytojas yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną.…

Read more

6 žingsniai, kuriuos būtina atlikti siekiant pasirengti naujajam duomenų apsaugos reglamentui

Kaip žinia, nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradės būti taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Šis reglamentas, daugiau ar mažiau, palies visas įmones, kadangi visos bendrovės tvarko tam tikrų asmenų duomenis, pvz.: klientų, interneto puslapio lankytojų ar darbuotojų. Kadangi iki gegužės 25 d. lieka vis mažiau laiko, daugumai bendrovių kyla klausimas, ką…

Read more

Keturi žingsniai, kuriuos būtina atlikti prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis

Bendrovės savo veikloje dėl įvairių priežasčių kaupia bei naudoja asmens duomenis. Tai gali būti darbuotojų, klientų, interesantų ar kitų asmenų kategorijų asmens duomenys, tačiau tokie veiksmai su asmens duomenimis turi atitikti įstatymo keliamus reikalavimus. Tai ypač aktualu artėjant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įsigaliojimui, kuris ženkliai padidina baudas už asmens duomenų apsaugos pažeidimus.…

Read more

Ką turėtumėte žinoti apie vaizdo stebėjimą darbovietėje

Vaizdo stebėjimas darbe yra paplitusi verslo praktika. Darbdaviai linkę naudoti vaizdo kameras įvairiuose įmonės veiklos procesuose, net nesusimąstant apie darbuotojų teises. Taigi, artėjant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento) įsigaliojimo dienai, reikšminga atkreipti dėmesį į keletą aspektų, susijusių su vaizdo stebėjimu darbe. Įsitikinkite, kad vaizdo stebėjimui turite nusistatę duomenų tvarkymo tikslą. 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiantis…

Read more