• Mokymų metu supažindinama su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, atsakoma į rūpimus klausimus;
  • GDPR mokymai vedami įvairiems privatiems klientams. Mokymai jau organizuoti asocijuotoms struktūroms (LIMA, Odontologų draugija, Nacionalinė buhalterių asociacija, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija), Vilniaus miesto savivaldybei, įmonei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
  • mokymų programa derinama iš anksto, kad apimtų organizacijų atstovams labiausiai rūpimus klausimus bei padėtų išspręsti jos darbuotojams kylančius neaiškumus.

Klientai

Susisiekite