• GDPR auditų metu nustatoma, kokios asmens duomenų apsaugos pareigos yra taikomos konkrečiai įmonei, įvardijama, kokių dokumentų trūksta pilnam GDPR reikalavimų įgyvendinimui ir ar reikia paskirti duomenų apsaugos pareigūną, sudaromas pasiruošimo GDPR reikalavimams veiksmų planas;
  • rengiant GDPR dokumentus atliekama konkrečios įmonės asmens duomenų naudojimo analizė, identifikuojama įmonės klientų auditorija, nustatomas įmonės tvarkomų duomenų pobūdis bei kitos duomenų apsaugai aktualios veiklos (pvz. vaizdo stebėjimas).
  • Priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, pasirengiant GDPR gali būti atliekamas asmens duomenų apsaugos rizikų vertinimas, įvertinamos rizikos, kylančios dėl konkrečių asmens duomenų tvarkymo operacijų, nustatomos rizikos, kylančios iš sutarčių su duomenų tvarkytojais.
  • Konsultuojame įmones susidūrus su aktualiais duomenų apsaugos teisės klausimais (pvz. dėl įvykusio duomenų apsaugos pažeidimo).

Klientai

Viešasis sektorius

Privatus sektorius

Susisiekite