Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno funkcija – stebėti kaip yra vykdomi GDPR reikalavimai, teikti su tuo susijusias rekomendacijas bei konsultacijas.

Tapę Jūsų išoriniais duomenų apsaugos pareigūnais:

 • atliksime duomenų apsaugos auditą, siekiant nustatyti ar turima dokumentacija duomenų apsaugos srityje yra pakankama ir atitinkanti Jūsų duomenų tvarkymo praktikas;
 • pagal audito rezultatus, atliksime reikalingas naudojamų dokumentų korekcijas, o jei dokumentų vis dar neturite – juos parengsime;
 • informuosime apie riziką keliančias duomenų tvarkymo operacijas, kurias Jūs atliekate bei pasiūlysime riziką mažinančius sprendimus;
 • atliksime kontaktinio asmens funkciją santykiuose su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija bei trečiaisiais asmenimis ar bendrovės darbuotojais (praktikantais) pateikiančiais prašymus asmens duomenų apsaugos srityje;
 • konsultuosime einamaisiais duomenų apsaugos klausimais;
 • dalyvausime sprendimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, priėmime;
 • vesime Jūsų duomenų tvarkymo veiklos įrašus bei padėsime tvarkytis su kita dokumentacija;
 • jei bus reikalinga, konsultuosime dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimo;
 • kartą per metus pravesime darbuotojų mokymus, iš anksto suderintomis temomis bei atsižvelgdami į bendrovės turimą dokumentaciją bei audito rezultatus;
 • suteiksime dedikuotą telefono numerį ir el. pašto adresą, kurį galite pateikti savo interneto puslapyje kartu su duomenų apsaugos pareigūno rekvizitais;
 • informuosime apie pokyčius bei naujienas susijusias su asmens duomenų apsaugos teisiniu reguliavimu;
 • atliksime kitas teisės aktų numatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

Gaukite detalų mūsų išorinio duomenų apsaugos pareigūno paslaugų aprašymą su paslaugų kainodara, užpildę dešinėje šio puslapio pusėje esančią formą

Klientai

Susisiekite